شرکت دانش بنیان هورپندار به عنوان اولین طراح سازنده سیستم تحریک استاتیک ژنراتور نیروگاه آماده طراحی و تولید و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان خود در زمینه سیستم تحریک ژنراتور میباشد.

سیستم تحریک سری SECON-50 شامل سیستم های تحریک استاتیک برای ژنراتورهای Brushless میباشد که جریان مورد نیاز سیستم تحریک آنها تا 50A میباشد. بخش قدرت این سیستم تحریک از یکسو کنندگان تریستوری بهره می برد.

EXITATION