کنترلر هوشمند باطری شارژر (Smart Battery Charger Controller)  مدل SBC620

شرکت دانش بنیان هورپندار با ارائه راه حل های اقتصادی بروز رسانی تجهیزات قدیمی یکی از پیشورها در این زمینه میباشد. سیستم کنترل هوشمند باطری شارژر یکی از این تجهیزات میباشد که برای بروز رسانی سیستم کنترل باطری شارژرهای معیوب توسط کارشناسان این شرکت طراحی و تولید شده است.

SBC620