باطری شارژرهای تک فاز تریستوری

باطری شارژرهای توان پائین عمدتاً بصورت تک فاز طراحی و تولید میشوند. در برخی موارد نیز وقتی که برق سه فاز در دسترس نیست نیز باطری شارژرها بصورت تکفاز قابل طراحی و ارائه میباشد.

این شرکت بنا به نیاز مشتری باطری شارژرهای تکفاز تریستوری را دررنج های ولتاژی از 6Vdc تا 250Vdc و توان تا 5KW ارائه مینماید.