باتری شارژر سویچینگ تک فاز


باطری شارژرهای تریستوری نسبت به باطری شارژرهای تریستوری دارای حجم و وزن بسیار پائین تری میباشد. با توجه به پیشرفت روز افزون منابع تغذیه سوئیچینگ ، امروزه سیستمهای باطری شارژر سوئیچینگ جایگزین مناسبی برای باطری شارژرهای تریستوری میباشد.