این شرکت علاوه بر طراحی و تولید انواع واحدهای کنترل کننده برای ژنراتور ، آماده ارائه هر نوع واحدی است که مشتریان خود از تولیدکنندگان معتبر درخواست می کنند.