باطری شارژرهای سه فاز تریستوری صنعتی

باطری شارژرهای سه فاز صنعتی کاربرد فراوان در صنایع مختلف دارد. این شرکت با طراحی و تولید یک یونیت کنترل هوشمند باطری شارژر با کنترل کننده دیجیتال توانسته است باطری شارژرهائی به بازار ارائه نماید که دارای حلقه های کنترل ولتاژ و جریان بسیار سریع و دقت بسیار بالا باشد.

باطری شارژر تریستوری سه فازباطری شارژر تریستوری سه فاز

three phase thyristor battery charger

Three-phase industrial charger batteries are widely used in various industries. By designing and producing an intelligent battery charger control unit with a digital controller, the company has been able to offer charger batteries to the market that have very fast voltage and current control loops and very high accuracy.

باطری شارژر تریستوری سه فازباطری شارژر تریستوری سه فاز