طراحی و تولید سنسورهای موقعیت دریچه گایدون توربین های EGT

این سنسور خاص که درون جک اکچویتر دریچه های گایدون توربین نصب می گردد علاوه بر …

این سنسور خاص که درون جک اکچویتر دریچه های گایدون توربین نصب می گردد علاوه بر کارکرد درون روغن هیدرولیک با فشار 60 bar باید به گونه ای عمل نماید که در دمای بالا دارای دقت و سرعت عمل مناسب باشد تا بتواند در پروسه کنترل موقعیت استفاده شود. سیگنالهای این سنسور از داخل جک با فشار 60 bar به بیرون منتقل می گردد.

 

tornado gas turbine

صرف نظر کردن از دیدگاه

DataSheet

صرف نظر کردن از دیدگاه